Friday, April 13, 2018

identity theft
I am back home in good old Rodkarsbro.


And - as usual - I have been exposed to identity theft again, and had to send a mail to the judge:


GOOGLE TRANSLATION:


From: Lars Lennart Fjeldstrom <lars@fjeldstrom.com>
Two: "foged.vib@domstol.dk" <foged.vib@domstol.dk>; "rigsadvokaten@ankl.dk" <rigsadvokaten@ankl.dk>; "SAK@ankl.dk" <SAK@ankl.dk>; "SAV@ankl.dk" <SAV@ankl.dk>; "SAOEK@ankl.dk" <SAOEK@ankl.dk>
Posted: Friday, April 13, 2018 10:11 PM
Subject: Identity Theft Indication & Notice.

Hi!

I have just been subjected to identity theft - again.

Has received a letter from the "court of justice" even though I do not owe one person a cent.

The letter has text that reads:

The court in Viborg

Lars Lennart Fjeldstrøm
Østerled 8, st tv
8840 Rødkærsbro

THE COURT OF VIBORG
DENMARK'S COURTS

Enforcement Court
Klostermarken 10
8800 Viborg
Open at 8:30 - 15:00
Tel: 99 68 30 40
SE no. 39228319
E-mail:
foged.vib@domstol.dk
EAN no. 5798000161948

Ref. FS2-8457 / 2017
Your jnr.

On February 8, 2018

Call for a meeting of the court of law
The court of law has received a request from LINDORF DANMARK A / S to file a lawsuit against you for a fee of 33.324,29 kr. Including tax on taxes. The request has been submitted by LINDORFF DENMARK A / S, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens, tel. 76282828, Journal No. 520725-8000.

We invite them to a meeting in

Meeting Room A104 Fogedretten, Klostermarksvej 10, 8800 Viborg Tuesday, April 17, 2018 at. 13:50

They are obliged to meet if the call is served no later than 7 days before the hearing ... (OSV - END CITATE)

I was told today I have been to Portugal for the last six months and came home yesterday - returns to Portugal on Tuesday, April 17th, and will return to Denmark on June 29th.

Why did not you call me or send an email, but have a letter sent to my neighbor?

Because of idiotic laws?

Maybe it's not allowed to post by mail or phone?

On Monday, I can meet in court, but on Tuesday I'm in a flight on my way back to Portugal again.

Is it possible to change the time to Monday?

Got to know today - only four days before the hearing.

Or do I have to find a later flight to Portugal?

Two years ago, I was summoned to the court for some fool to be a dentist on my bill - it may not have been me, I'm toothless and have not had a mouthwash since I was 30 years old - in 1988.

And another time, a lot of ladies clothes were bought at Lindex - I'm not wearing ladies clothes, and I have never been to Lindex.

And - to make a long story short - it's far from the first time I've been exposed to identity theft.

Is tired of it.

SINCERELY

Lars Fjeldstrøm

lars@fjeldstrom.com
www.fjeldstrom.com


ORIGINAL DANISH TEXT:


From: Lars Lennart Fjeldstrom <lars@fjeldstrom.com>
To: "foged.vib@domstol.dk" <foged.vib@domstol.dk>; "rigsadvokaten@ankl.dk" <rigsadvokaten@ankl.dk>; "SAK@ankl.dk" <SAK@ankl.dk>; "SAV@ankl.dk" <SAV@ankl.dk>; "SAOEK@ankl.dk" <SAOEK@ankl.dk>
Sent: Friday, April 13, 2018 10:11 PM
Subject: Indsigelse & Meldelse om identitetstyveri.

Hej!

Jeg er lige bleven udsat for identitestyveri - igen.

Har fået brev fra "fogedretten" selv om jeg ikke skylder et menneske et cent.

Brevet har tekst der lyder:

Retten i viborg

Lars Lennart Fjeldstrøm
Østerled 8, st tv
8840 Rødkærsbro

RETTEN I VIBORG
DANMARKS DOMSTOLE

Fogedretten
Klostermarken 10
8800 Viborg
Åbent kl. 8:30 - 15:00
Tlf: 99 68 30 40
SE-nr. 39228319
E-mail:
foged.vib@domstol.dk
EAN-nr. 5798000161948

Sagsnr. FS2-8457/2017
Deres j.nr.

Den 8. februar 2018

Indkaldelse til møde i fogedretten
Fogedretten har modtaget en anmodning fra LINDORF DANMARK A/S om at behandle en sag mod Dem om udlæg for 33.324,29 kr. inklusive tetsafgift. Anmodningen er indgivet af LINDORFF DANMARK A/S, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens, tlf.nr. 76282828, journal nr. 520725-8000.

Vi indkalder dem til møde i

mødelokale A104 fogedretten, Klostermarksvej 10, 8800 Viborg tirsdag den 17. april 2018 kl. 13:50

De har pligt til at møde, hvis indkaldelsen er forkyndt senest 7 dage før retsmødet ... (OSV - SLUT CITAT)

Jeg fik det at vide i dag, jeg har været i Portugal de seneste seks måneder og kom hjem i går - rejser tilbage til Portugal tirsdag 17, april - og kommer tilbage til Danmark den 29 juni.

Hvorfor pokker har man ikke ringet til mig eller sendt et mail, men givit et brev til min nabo?

På grund af idiotiske love?

Måske er det ikke tilladt at delgive via mail eller telefon?

På mandag kan jeg godt møde i fogedretten, men på tirsdag sidder jeg i en flyver på vej tilbage til Portugal igen.

Er det muligt at ændre tiden til mandag?

Fik det at vide i dag - kun fire dage før retsmøde.

Eller bliver jeg nødt til at finde en senere flyver til Portugal?

For to år siden blev jeg indkaldt til fogedretten for at en eller anden fjols været til tandlæge på min regning - det kan ikke ha været mig, jeg er tandløs og har ikke haft tænder i mund siden jeg var 30 år - år 1988.

Og en anden gang blev det købt en hel masse dametøj hos Lindex på min regning - jeg går ikke i dametøj, og har aldrig været hos Lindex.

Og - for at gøre en lang historie kort - så er det langt fra første gang jeg er bleven udsat for identitetstyveri.

Er ved at være træt af det.

MVH

Lars Fjeldstrøm

lars@fjeldstrom.com
www.fjeldstrom.comNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.